1
2
3
4

BIZ hakda

Şençzhenen Mandzer Täze Energetika Tehnologiýa Ş., Şençzhenen guangdong welaýatynda ýerleşýän amatly ulagly täze energiýa elektrik ulagy zarýad enjamlaryny ýokary tehnologiýaly hünärmen.Hünärmen EVSE öndürijisi hökmünde elektrik ulaglary üçin zarýad alýan AC DC gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullandyk.

 

 

 

8+

.Yl

10+

Baýraklar

5000

Müşderi

ÖNÜMLER

EV adapteri

EV kabeli

V2L güýçlendiriji

EV zarýad beriji

“EVS” -i güýçlendiriň

Has ynam bilen öwreniň

 

 

 

Önümimiz hakda

 

 

 

aňsat

soňky habarlar

Käbir metbugat soraglary

 

 

 

cdsvsd (1)

Göçme NACS Tesla EV zarýad beriji: zarýad ...

Dünýäniň iň ýokary elektrik ulagy öndürijisi bolan Tesla täze göçme elektrik ulagy zarýad beriji - Portable NACS Tesla EV Charger öndürdi.Bu zarýad berijiniň peýda bolmagy co-ny hasam güýçlendirer ...

Doly gör
放 电器 详情 页 英文版 _02

Tesla täze elektrik awtoulag zarýad beriji t ...

Dünýäde öňdebaryjy elektrik ulagy öndürijisi bolan Tesla, elektrik syýahatynyň amatlylygyny has-da ýokarlandyrmak üçin täze elektrik ulagy zarýad berijisiniň öndürilendigini habar berdi.Bu güýçlendiriji görkezer ...

Doly gör
6

Täze energiýa ulaglary: Geljege ýolbaşçylyk etmek ...

Saýlawlar Global daşky gurşaw meseleleriniň barha artmagy bilen, adaty ýangyç ulaglarynyň ornuny tutýan täze energiýa ulaglary üns merkezine öwrüldi.Bu makala wi ...

Doly gör
2

Täze energiýa ulaglary: Daşky gurşawa ...

Daşky gurşawy goramak habardarlygyny yzygiderli gowulandyrmak we howanyň üýtgemegine çuňňur düşünmek, ýolagçy ulaglary bazarynda täze güýç hökmünde täze energiýa ulaglary kem-kemden ýüze çykýar ...

Doly gör
1

GB / T standart wilka: Howpsuzlyk kepilligi ...

Elektrik ulaglarynyň meşhurlygy we ösüşi, zarýad beriş enjamlarynyň howpsuzlygy aýratyn möhüm boldy ...

Doly gör

Önümleri gözlemek

Täze energiýa elektrik ulagy üçin zarýad enjamlary