sahypa_banner-11

önümleri

Tesla Model 3, Y, S, X EV gulp bilen 1 SAE J1772 ýazyň

Gysga düşündiriş:

J1772 zarýad beriji adapter görnüşi 1 aýal erkek erkek zarýad beriji wilka birikdirijisi 60 amp 250v ac model 3 ysx

Mandzer J1772 zarýad beriji adapter bazardaky iň ýokary tok 60 Amps we iň ýokary naprýa 250eniýe 250V goldaýan ýeke-täk adapterdir mis mis erginli örtükli PA66 + Aýna süýümli material ulanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

23 23 2023 Döwrebaplaşdyryş: Kämil dizaýnynyň gowulaşmagy】Mandzer J1772 bilen eredilen zarýad adapterleri bilen Tesla zarýad adapteriniň özboluşly PA66 & GLASS FIBER materialy bilen hoşlaşyň.Bu material 200 ° C çenli temperaturalara çydap biler, şonuň üçin adapteriň deformasiýasy barada alada etmeli bolmaz.Täze goşulan zarýad beriji gulp, köpçülikleýin zarýad bermek üçin zyýanly we islenmeýän birikmeleri saklaýar.Mundan başga-da, IP55 reýtingi howa çydamly we açyk zarýad bermek üçin ygtybarlydyr.

【GYSGAÇA GÖRNÜŞ its Ultrases tehnologiýasy netijesinde zarýad beriji adapteriň içindäki kümüş çeňňek gabyk bilen berk baglanyşykly bolup, uzak wagtlap ulanylandan soň ýykylmagynyň öňüni alýar.Adapteriň özboluşly dizaýny, has ýumşak birikdirilmegini we aňsat aýrylmagyny üpjün edýär.Adapteri tesla bilen j1772 zarýad beriji adapterine, soňra bolsa Tesla ulagyňyza birikdiriň.

● J J1772 zarýad berijileri bilen doly gabat gelýär】Ykjam Tesla zarýad beriji adapteri, SAE J1772 zarýad berijini Tesla ulagyňyza birikdirmek üçin döredilip, Tesla sürüjilerine J1772 zarýad beriş stansiýalaryny ulanmaga mümkinçilik berýär.Mandzer adapteri 1-nji dereje we 2-nji dereje J1772 zarýad beriş stansiýalary bilen gabat gelýär.

Tes Tes Tesla modelleri üçin aýratyn】Mandzer görnüşi 1 / j1772 ev zarýad beriji birleşdiriji, Tesla Model 3, Y, S, X ähli modellerine ajaýyp laýyk gelýär, şonuň üçin awtoulagyňyzyň zarýad portlary bilen üznüksiz işlejekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz.

● 【Häzirki we naprýa .eniýe】Tesla güýçlendirijisinden Mandzer j1772, 80 AMPS / 250V AC çenli üznüksiz zarýad tizligine eýe.ABŞ we Kanada bazaryndaky “Tesla” awtoulaglary üçin ýörite işlenip düzülendir, şonuň üçin “Tesla” -yň zarýad beriji rozetkasyna laýyk gelýändigine arkaýyn bolup bilersiňiz.

j1772 adapter zawodyna ýörite tesla, gözlegiňize hoş geldiňiz

Önümiň jikme-jigi

Tesla Model 3, Y, S, X EV-e gulp-01 (2) bilen 1 SAE J1772 ýazyň.
Tesla Model 3, Y, S, X EV-e gulp-01 (5) bilen 1 SAE J1772 ýazyň.
Tesla Model 3, Y, S, X EV-e gulp-01 (4) bilen 1 SAE J1772 ýazyň.
Tesla Model 3, Y, S, X EV zarýad adapterine 1 SAE J1772 ýazyň, gulp-01 (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň