sahypa_banner-11

önümleri

CCS 2-den CCS Combo 1 wilka adapteri 0,5 m EVSE kabeli bilen

Gysga düşündiriş:

CCS2-den CCS1 EV PHEV zarýad beriş kabeli DC Çalt zarýad beriji Combo CCS 2-den CCS Combo 1 wilka adapteri 0,5 m EVSE kabeli 1000V DC 150A


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Häzirki baha 150A
Işleýiş naprýa .eniýesi 1000V DC
Garşylyk bilen habarlaşyň 0,5m Ω Maks
Naprýa .eniýa garşy duruň 2000V
Kabel 0.5M UL Kabel
Material Termoplastiki, ýalyn öçüriji synp UL94 V-0
Çeňňek materialy Mis garyndysy, ýokarsynda kümüş + termoplastik
IP derejesi IP54
Kepillik 12 aý
Kabel spesifikasiýasy 2 * 1AWG + 1 * 6AWG + 6 * 20AWG
Üns beriň Bu DC 80A, 150A CCS Combo 1 awtoulag we CCS Combo 2 zarýad bekedi üçin adapter.(Awtoulagyňyzyň ýa-da wokzalyňyzyň DC bahalandyrylan amperleri 150A-dan ýokary bolsa, sargyt goýmazdan ozal biziň bilen habarlaşyň)

Önümiň jikme-jigi

CCS 2-den CCS Combo 1 wilka adapteri 0,5 m EVSE kabeli-02 (1)
CCS 2-den CCS Combo 1 wilka adapteri 0,5 m EVSE kabeli-02 (2)
CCS 2-den CCS Combo 1 wilka adapteri 0,5 m EVSE kabeli-02 (3)
CCS 2-den CCS Combo 1 wilka adapteri 0,5 m EVSE kabeli-02 (4)
CCS 2-den CCS Combo 1 wilka adapteri 0,5 m EVSE kabeli-02 (5)
CCS 2-den CCS Combo 1 wilka adapteri 0,5 m EVSE kabeli-02 (6)

Önümiň beýany

CCS2-den CCS1-e çenli çalt zarýad beriji adapter, CCS1-den CCS2-e hem hödürläp biler
CCS2-den CCS1-e çenli çalt zarýad beriji adapter, ABŞ-dan CCS1 (ABŞ standart kombinirlenen zarýad ulgamy) zarýad rozetkasy bolan çalt zarýad beriş funksiýasy bolan ulaglar üçin ideal çözgütdir.Bu adapteriň kömegi bilen Europeewropada çalt zarýad beriş stansiýalaryny ulanyp bilersiňiz.Bu adapter bolmasa, CCS1 zarýad rozetkasy bolan elektrik ulagyňyza zarýad berip bilmersiňiz!

CCS2-den CCS1 adapteri, ulagyňyzyň gurluşygynda hiç hili üýtgeşme bolmazdan Europeewropada çalt zarýad bermäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary

50kW çenli zarýad bermek

Iň ýokary naprýa .eniýe 500V DC

Iň ýokary zarýad beriji 125A

Işleýiş temperaturasy -30ºC + 50ºC çenli

CCS 1-den CCS 2 Çalt zarýad adapteri - ABŞ-nyň EVewropada öndürýän zarýady

TheB-de çalt zarýad berýän stansiýalaryň hemmesi diýen ýaly üç görnüşli wilka ulanýar: DC cHadeMO;AC görnüşi 2 we DC kombinirlenen zarýad ulgamy (CCS2).Çalt zarýad beriş stansiýasy Combo 2-den CCS rozetka Combo 1 bolan EV-e zarýad bermek üçin, CCS 1 EV-ni CCS 2 stansiýasyna birikdirmäge mümkinçilik berýän bu adapteri ulanmaly.

Üns beriň: adapteriň güýji çäklendiriji ýok.Ony 150Amp-dan ýokary tokly zarýad stansiýalary bilen ulanmak maslahat berilmeýär.

250A (200kW) çenli çalt zarýad bermek üçin Setec adapterini ulanmagy maslahat berýäris:

CCS 1-den CCS 2 Combo 250Amps çalt zarýadly adapter - SETEC

Çalt zarýad nädip ulanmaly

1. Adapteriň Combo 2 ujuny zarýad kabeline dakyň

2. Adapteriň Combo 1 ujuny EV-iň zarýad rozetkasyna dakyň

3. Adapter basylandan soň - zarýad taýýar

Zarýad beriş sessiýasy gutaransoň, ilki ulagyň tarapyny, soň bolsa zarýad beriş stansiýasynyň tarapyny aýryň.

Nädip saklamaly

Adapteri goramak möhümdir.Gurak ýerde saklaň.Kontaktlardaky çyglylyk näsaz işlemegine sebäp bolup biler.Adapter çygly bolsa, ony 1-2 gün ýyly we gurak ýerde goýuň.Adapteri günüň, ýeliň, tozanyň we ýagyşyň baryp biljek ýerinden daşda goýuň.Toz we kir kabeliň zarýad bermezligine sebäp bolar.Uzak ömür sürmek üçin zarýad beriji adapteriňiziň bükülmändigine ýa-da aşa egilmändigine göz ýetiriň.Iň gowusy ony ammarda saklaň.

Elektrik ulagy üçin çalt zarýad beriji adapter açyk we içerde zarýad bermek üçin niýetlenendir we IP54 (Ingress Protection) bar.Şonuň üçin bu onuň tozandan we suwuň islendik tarapa sepilmeginden goraýandygyny aňladýar.

Tehniki maglumatlar CCS 1-den CCS 2 zarýad adapteri

Agram 5 kg
Esasy güýç 90 kWt
I MA GOWY GÖRNÜŞ 150 A.
IŞLI GÖRNÜŞ 600 V / DC
IŞLER TEMPERATURASY -30 ° C-den +50 ° C.
Gorag kanuny IP54
SPEC 2x1AWG + 1x6AWG + 6x20AWG
UV çydamly Hawa
KERTIFIKAT CE, UL

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň