sahypa_banner-11

önümleri

Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad ýaragy

Gysga düşündiriş:

7KW / 32A / 80-265V / AC Europeanewropa standart ekrany akylly temperatura gözegçilik syzmagy Akylly göçme zarýad ýaragy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň ady: Aewropanyň standart zarýad ýaragy 32A 7KW [ekranyň görnüşi]
Zarýad beriji wilka: LEC 62196-22 görnüşi
Set şnurunyň uzynlygy: 5 metr (5 metrden gowrak düzülip bilner, iň az 20 bölek ýa-da der)
Önümiň agramy: 2.5KG
Giriş: 110V
Çykyş: 110VAC 32A
Bahalandyrylan güýç: 7 KW
Gorag derejesi: AC zarýad beriji ýarag (displeý)
Işleýiş temperaturasy: -30 # -120 #
Işleýän çyglylyk: 5% -95%
Kabel : 5M
Gabyk materialy: TPU
karton ululygy 10 sany üçin 51CM * 51CM * 30CM

Sorag-jogap

1-nji sorag.Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

J: Biz täze we dowamly energiýa goşundylaryny professional öndüriji

2-nji sorag.Kepillik näme?

J: 24 aý.Bu döwürde tehniki goldaw bereris we täze bölekleri mugt çalyşarys, müşderiler eltip bermäge jogapkärdir.

3-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Umuman, harytlarymyzy goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

4-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 50%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris

5-nji sorag.Söwda şertleriňiz nähili?

J: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDU, DDP

6-njy sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?

J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 3-7 iş güni gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

7-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?

J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

8-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?

J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

9-njy sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

10-njy sorag. Göçürilýän zarýad beriji bilen Wallbox zarýad berijiniň arasynda näme tapawut bar?

J: Görnüşiň aç-açan tapawudyna goşmaça, esasy gorag derejesi başga: diwar gutusynyň zarýad berijiniň gorag derejesi IP54, açyk howada;Göçürilýän zarýad berijiniň gorag derejesi IP43, ýagyşly günler we beýleki howa açyk howada ulanylyp bilinmez.

Önümiň jikme-jigi

Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad ýaragy-02 (1)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad ýaragy-02 (2)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad beriji ýarag-02 (3)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad beriji ýarag-02 (4)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad ýaragy-02 (5)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad ýaragy-02 (6)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad beriji ýarag-02 (7)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad ýaragy-02 (8)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad beriji ýarag-02 (9)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad ýaragy-02 (10)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad beriji ýarag-02 (11)
Standardewropanyň standart ekrany temperatura gözegçiligi Akylly göçme zarýad ýaragy-02 (12)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň